İki Adet 65 metre Yüksek Fırın Tuğla Bacası, İki Adet 108 metre Kok Betonarme Baca İçi Refrakteri, Yüksek Fırın Platformlarının Astarlanması
İş No : 002
 
Yer : Hatay
 
İşveren : İskenderun Demir Çelik 
 
Faaaliyet Alanı : Santraller ve Endüstriyel Tesisler
 
Başlangıç : 1972
 
Bitiş : 1974